{{فردا نیوز}} موضوع جنایت دهشتناک تجاوز به زنان در خمینی شهر، نه تنها بحث داغ جامعه است که این روزها، گه گاه در محافل رسمی نیز شنیده می شود.

داریوش ارجمند که مهمان برنامه زنده ی “خوشا شیراز ” در شبکه استانی فارس بود، در خلال سخنانش به این موضوع مهم روز اشاره کرد و “زنان را مظلوم امروز جامعه خواند”

در بخشی از این این برنامه ، مجری (محمد سلوکی) عنوان کرد که “مردها در برخی موارد مظلوم هستند”. وی چرایی این موضوع را از حاضران در این برنامه جویا شد.

این مجری تلویزیون پرسید: آقا چرا تو داستان‌ها همیشه وقتی از زن‌ها نام برده می‌شه، شخصیت‌های خوب قصه خانوم‌ها هستند و شخصیت‌های بد قصه آقایون.

ارجمند در پاسخ به این پرسش، گفت: فکر نمی‌کنی همین‌جوریه؟

این بازیگر تلویزیون اضافه کرد: تو تا حالا دیدی 5 تا زن از دیوار باغی بالا بره و به 10 تا مرد تجاوز کنه؟

این سخن وی، با واکنش تمسخرآمیز حاضران همراه بود، به طوری‌که همه مهمانان حاضر در این برنامه، در واکنش به سخن داریوش ارجمند، خندیدند!

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان