شهرزادنیوز: کتک زدن و هل دادن یک زن دستفروش در جنوب چین، موجب شورش چند روزه یک منطقه کارگر نشین و حمله آنان به نهاد های دولتی شد.

به گزارش رویترز، افراد پلیس چین با زن بارداری که در حال دستفروشی بود، به منظور “رفع سد معبر” درگیر شده و او را کتک زده اند. در پی پخش این خبر، شماری زیادی از کارگران خشمگین از منطقه سیچوان، واقع در جنوب غرب چین، ضمن پیاده روی در خیابان های شهر شنگ چینج، پنجره های ساختمان های دولتی را شکسته، چند ساختمان دولتی را آتش زده و خودروهای پلیس را تخریب کردند.

پلیس ضد شورش چین با پرتاب گاز اشک آور و استقرار خودرو های زرهی در سطح شهر توانست شورش را مهار کند.

شهر دار شنگ چینج در این رابطه به “چاینا دیلی” گفت که افراد فرصت طلب از درگیری عادی پلیس با آن زن سوء استفاده کرده و قصد داشتند بی ثباتی و اغتشاش ایجاد کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان