فرارو: هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه نیروهای هوادارمعمر قذافی رهبر لیبی را به استفاده از تجاوز جنسی به زنان بعنوان یک حربه در جنگ متهم کرد.

کلینتون تصریح کرد برخی دیگر از زمامداران در کشور های خاور میانه و شمال آفریقا نیز خشونت جنسی علیه زنان را در رویارویی با مخالفان خود و جنبش های آزادی خواهانه بکار می برند.

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای که به همین مناسبت انتشار داد گفت ایالات متحده از گزارشها در خصوص تجاوزهای گسترده به زنان در لیبی و همچنین درسایر نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا عمیقأ نگران و متأثراست.

در این بیانیه همچنین گفته شده دادگاه ِ جنایی بین المللی تحقیقاتی را در خصوص استفاده سیستماتیک از حربه تجاوز توسط نیروهای قذافی آغاز کرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان