روز یکشنبه 22 خرداد، منصوره بهکیش، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش [ مادران پارک لاله->http://www.madaraneparklale.com/2011/06/blog-post_16.html#.TfoZIEdRGSo]، ماموران زن، ساعت 8 شب در تقاطع یوسف آباد و فاطمی، وی را شناسایی و دستگیر کرده اند. وی ابتدا به پلیس امنیت و سپس به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل شده است. خانواده وی، هیچ گونه اطلاع دیگری از وضعیت ایشان به دست نیاورده اند.

منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده خود را در اعدام های تابستان ۶۷ و در سالهای قبل از دست داده است، در سال 88 دوبار به دلیل شرکت در مراسم بعدازظهرهای شنبه مادران عزادار در پارک لاله بازداشت و پس از چند ماه نیز ممنوع الخروج شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان