شهرزادنیوز: حدود 1300 تن از زنان، با همراهی گروهی از مردان، عصر روز سه شنبه 14 ژوئن سوت زنان و با شعار “هدف ما: حقوق برابر” در خیابان های اصلی شهر برن، پایتخت سوئیس، راهپیمایی کردند.

تظاهرات زنان سوئیس توسط شبکه “مارش موندیال دو فم” (مارش جهانی زنان) سازمان داده شده بود. این شبکه گروه هایی را در خود متشکل کرده است که علیه فقر و خشونت و برای برابری زنان با مردان فعالیت می نماید و در برن 20 سازمان را نمایندگی می کند.

تظاهرکنندگان با به صدا در آوردن سوت ها و حرکت نمادین به هوا فرستادن سینه بندهایشان همراه با بادکنک های نیلی رنگ، توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کردند.

گروهی از دانشجویان زن و مرد دانشگاه برن نیز از راه پیمایی زنان حمایت کردند. این تظاهرات با کاشتن درختی موسوم به “درخت زنان” به پایان رسید.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان