{{بی بی سی}}: افغانستان خطرناکترین محل برای زنان شناخته شده است

در نظرخواهی از کارشناسان مسایل جنسیتی در مورد وضعیت زنان در کشورهای مختلف، افغانستان به عنوان “خطرناکترین محل جهان برای زن بودن” معرفی شده است.

این تحقیقات توسط بنیاد رویترز – تامسون انجام شده و نتیجه گرفته است که خشونت علیه زنان، کمبود امکانات بهداشتی و فقر در افغانستان دست به دست هم داده است تا بدترین شرایط را برای زنان این کشور ایجاد کند.

پس از افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان از نظر بدی وضعیت زنان در رده های دوم و سوم قرار می گیرند و هند، به واسطه تعداد قابل توجه قتل نوزادان دختر و گستردگی “تجارت جنسی”، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

سومالی هم در ردیف پنجم است.

انتونیلا نوتاری، رئیس گروه “زنان تغییر” گفته است: “ادامه تنش و نا امنی، حملات هوایی ناتو و ارزشهای فرهنگی موجود، دست به دست هم داده و افغانستان را به یکی از خطرناکترین مکان ها برای زنان تبدیل کرده است.”

به گفته خانم نوتاری “علاوه بر این، زنانی که می خواهند صدای خود را بلند کرده و یا در پی دستیابی به پایگاه هایی در جامعه هستند که می تواند کلیشه های جنسیتی را به چالش بکشد، مانند کار در نیروی پلیس و یا به عنوان مجری برنامه های تلویزیون، عمدتا هدف تهدید قرار گرفته و حتی گاه به قتل هم رسیده اند..”

در این نظرخواهی، از دوصد و سیزده کارشناش در پنج قاره خواسته شد تا کشورهای مختلف جهان را با توجه به مسایلی چون میزان خطر، دسترسی به امکانات بهداشتی، خشونت، فرهنگ تبعیض و قاچاق انسان، رده بندی کنند.

براساس این رده بندی، علاوه بر اینکه افغانستان در کل، خطرناکترین محل برای زنان را به خود اختصاص داد، در سه عرصه دیگر، دسترسی به امکانات بهداشتی، خشونت و عدم دسترسی به منابع اقتصادی برای زنان نیز به عنوان بدترین محل شناخته شد.

براساس دریافت های این گزارش، میزان مرگ و میر مادران در افغانستان به طور نگران کننده ای بالا است، دسترسی زنان به پزشک محدود است و برای زنان تقریبا هیچگونه حقوق اقتصادی منظور نشده است.

مونیکا ویلا، رئیس بنیاد رویترز – تامسون می گوید: “این نظرخواهی نشان می دهد که ‘خطرهای پنهان’ چون عدم دسترسی به آموزش و پرورش و یا دسترسی اندک به امکانات بهداشتی، می تواند به اندازه خطرهای فیزیکی مانند تجاوز و قتل، کشنده باشد.”

علاوه بر افغانستان، پاکستان با توجه به “بالاترین میزان قتل های ناموسی و ازدواج های زیر سن قانونی” در این فهرست قرار گرفته است.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان