{{مهر:}} معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده از ایجاد مشاغل خانگی برای زنان در حوزه صنایع الکترونیک خبر داد.

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشاغل خانگی توسط ستاد مشاغل خانگی مستقر در وزارت کار طراحی شده گفت: این موضوع در جلساتی که در وزارت کار برگزاری می شود مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: 80 درصد از مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی قرار می گیرند و در سطح استانها با تکیه بر صنایع بومی هر یک ازاستان این آموزشها داده می شود.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده اضافه کرد: حوزه های دیگر مشاغل خانگی کشاورزی، دامداری و صنایع خاص هستند که برای آنها نیز در حال پیگیری و رایزنی هستیم.

هدایتی تاکید کرد: رایزنی هایی با با مدیر عامل صنایع الکترونیک، داشته ایم که در صورت پیگیری نتایج اولین گروه صنایع خانگی با گرایش صنعتی در حوزه صنایع الکترونیک طراحی و اجرا می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان