طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار
عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد
هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

یکی از مواردی که موجب برخورد قضایی و تعیین مجازات توسط دستگاه قضایی
می‌شود، بحث جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است، خبرگزاری فارس قسمتی از
قانون مجازات اسلامی و تعزیرات آن را این چنین آورده است:

ماده ۶۳۷- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط
نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به
شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط
اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده ۶۳۸- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی
کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم
می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی
عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه
شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس
از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند
الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته
خواهد شد:

الف: کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند علاوه بر مجازات مذکور به
حد قوادی نیز محکوم می‌شود.

ماده ۶۴۰- اشخاص ذیل به حبس از ۳ ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون
و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو
مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم،
فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را
جریحه‌دار کند برای تجارت توزیع کند و به نمایش و معرض انظار عمومی
گذارد، بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲- هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد
یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و هرقسم معامله
دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال کند.

۳- هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به
نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست
آوردن آن را معرفی کند.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی
و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و
مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌شود و جهت استفاده لازم به
دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای
اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب
به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

پیشتر نیز سردان رادان، اعلام کرده بود که بیش از گذشته با زنان بد حجاب
و مردانی که پوشش مناسب نداشته باشند برخورد خواهد شد.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان