{{خبرگزاري فارس:}} مدير كل دفتر امور بانوان وزارت كشور با بيان اينكه طرح اشتغال خانواده‌محور به منظور تحكيم بنيان خانواده در مراحل تهيه است، گفت: گسترش مشاغل خانگي، بومي‌سازي مشاغل و دوركاري زنان را در اين طرح بررسي كرده‌ايم.

زهرا عباسي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: طرح آئين زندگي متعالي در سال جاري، به منظور تقويت و افزايش تحكيم بنيان خانواده پيش بيني شده است و موضوعاتي از جمله مهارت‌هاي زندگي، تقويت باورهاي ديني، ارتقاي سطح آگاهي و ترويج ارزش‌هاي ديني را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.

وي با بيان اينكه طرح آئين زندگي متعالي، محور مهم برنامه‌هاي دفتر امور بانوان وزارت كشور به منظور تحكيم بنيان خانواده و جاري ساختن فرهنگ ديني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد از بدو تولد تا سالمندي است، گفت: دفتر امور بانوان وزارت كشور با حوزه‌هاي علميه به منظور اجراي طرح زندگي متعالي همكاري مي‌كند.

مدير كل دفتر امور بانوان وزارت كشور در ارتباط با اشتغال خانواده محور به منظور تحكيم بنيان خانواده بيان كرد: براي اجراي اين طرح لازم بود تا موضوع اشتغال مورد بازنگري قرار گيرد، در اين راستا با انجام كارهاي پژوهشي، پيامدهاي منفي و مثبت اشتغال زنان را بررسي كرديم و براي ارائه يك الگوي متعادل از اشتغال زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده، گسترش مشاغل خانگي، بومي‌سازي مشاغل و دوركاري زنان را بررسي كرديم.

وي ادامه داد: اين بررسي به عنوان يك برنامه عملياتي به منظور اجرايي شدن ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي در حوزه اشتغال به زودي ارائه مي‌شود و مي‌تواند به عنوان برنامه اجرايي مجموعه دفاتر امور بانوان سراسر كشور مورد توجه قرار گيرد.

عباسي با اشاره به اتخاذ رويكرد ديني در كميته ملي مشاوره اين وزارتخانه عنوان كرد: با توجه به اينكه وظيفه‌ اين كميته هدايت و نظارت بر برنامه‌هاي مشاوره به منظور ارائه الگوي مطلوب مشاوره متناسب با فرهنگ ديني است، در شكل تازه فعاليت آن، ساماندهي برنامه‌هاي آموزش مشاوره، اصلاح و بازنگري متون آموزشي، تدوين منابع آموزشي متناسب با رويكرد ديني و نظارت بر صدور مجوز و تأسيس مراكز مشاوره در دستور كار قرار گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان