واحد مرکزی خبر: یکی از این زنان در تماسی تلفنی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: پلیس عربستان این 5 زن را در یکی از محله های شمال ریاض، پایتخت عربستان بازداشت کرد.

او با اشاره به اینکه وی و دوستانش در زمینی خالی در حال تمرین رانندگی بودند، افزود: “ما هیچ قانونی را نقض نکرده ایم، ما در خیابان رانندگی نمی کردیم.”

این زن ها که از بیست تا سی سال دارند، به یک مرکز پلیس انتقال یافتند و مردان سرپرست آنها نیز به این مرکز احضار شدند اما پلیس تلفن های همراه آنها را ضبط نکرد.

فعالان حقوق بشر عربستان از زنان در این کشور دعوت کرده اند هفدم ماه ژوئن به ممنوعیت رانندگی اعتنایی نکنند و این امر خشم محافظه کاران را در عربستان برانگیخته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان