{{خبرگزاري فارس:}} مجلس شوراي عربستان سعودي با تاييد ضرورت اعطاي حق راي به زنان سعودي و تصويب آن، اعلام كرد كه وزارت امور شهري و روستايي اقدامات لازم براي مشاركت زنان در انتخابات را فراهم خواهد كرد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌هاي سعودي، مجلس شوراي عربستان سعودي به ضرورت اعطاي حق راي به زنان سعودي و شركت آنان در انتخابات اذعان كرد.

مجلس شوراي عربستان سعودي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه مشاركت زنان در انتخابات تصويب شده است و با اينكه وزارت امور شهري و روستايي اقدامات لازم براي مشاركت زنان در انتخابات را فراهم كند، موافقت كرده است.

سخنگوي اين مجلس (روز 6 ژوئن) با اشاره به انتخابات پيش‌رو در اين كشور، تصريح كرد كه مشاركت زنان در انتخابات طبق قوانين اسلامي، شامل اين دوره انتخابات نمي‌شود و براي انتخاباتهاي بعدي است.

موافقت آل سعود با مشاركت زنان در انتخابات در حالي صورت مي‌گيرد كه زنان سعودي در روزهاي اخير اعتراضات گسترده‌اي در چند شهر عربستان از جمله مكه و مدينه به محروميت خود از مشاركت در انتخابات برگزار كردند.

در آوريل گذشته فعالان زن سعودي مقابل شماري از مراكز انتخاباتي در منطقه شرقي عربستان، جده و رياض تجمع و تظاهرات كردند و خواستار حق راي خود شدند.

در همين ارتباط شماري از زنان سعودي در شبكه اجتماعي فيس‌بوك به محروميت خود از رانندگي اعتراض كردند و خواستار آزادي زنان در رانندگي شده‌اند؛ موضوعي كه اخيرا جنجالي گسترده در عربستان بر پا كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان