{{شهرزادنیوز:}}افراد پلیس مالزی طی تجسسی ناگهانی در یک کلوب شبانه، با کشیدن علامت صلیب بر پیشانی و روی سینه 30 زن با ماژیک رنگی، خشم افکار عمومی را در این کشور برانگیختند. ترزا کوُک، نماینده پارلمان، در این باره اظهار داشت که رفتار پلیس “تهوع آور” بوده است؛ آن ها زنان را مانند چهارپایان علامت گذاری کرده اند. روزنامه های مالزی تصاویر 29 زن چینی و یک زن ویتنامی شاغل در یک کلوب شبانه در جزیره پنانگ را منتشر کردند که علامت صلیب بر پیشانی و دکولته خود داشتند. گروه حقوق بشر “ایمپاور” (توانمند سازی) که امداد زنان کامفروش را بر عهده دارد، اعلام کرد که وظیفه پلیس تشکیل پرونده است و نه تحقیر زنان در انظار عمومی. افزون بر آن بسیار سوال برانگیز است که چرا با مشتریان و دلالان چنین رفتاری نشده است. سازمان “وکلای طرفدار آزادی” نیز این اقدام “حرمت شکنانه و غیر قانونی” را به شدت محکوم کرده و خواهان پیگرد مسئولان این عملیات شد. از سوی دیگر، به گزارش روزنامه “نیو استریتز تایمز” مالزی، پلیس از عمل خود دفاع کرده و مدعی شده که در آن هرج و مرج کلوپ شبانه چاره دیگری نداشته است. به گفته پلیس، خطر فرار وجود داشت و منظور از این علامت گذاری یافتن مجدد آن ها در صورت فرار از محل بوده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان