{{سی میل}}: موسس انجمن خيريه «حضرت ابوالفضل» استان اصفهان گفت: طبق قانون پيوند اعضاي هر ايراني به هموطن خود امكان‌پذير است و پيوند از يك ايراني به «افاغنه» انجام نمي‌شود.

احمد دردشتي بعد از ظهر امروز در نشست خبري كه به مناسبت پيوند اعضاي از مرگ مغزي برگزار شده بود، افزود که پيوند عضو از يك فرد افغانستاني به هموطن خود در ايران مشکلی ندارد.

به گفته دردشتی در صورتي پيوند عضو از يك ايراني به افغانی ممكن است كه هيچ ايراني به آن عضو احتياجي نداشته باشد.

این اولین بار است که اعلام می شود غیر ایرانیان نمی توانند از اعضای بدن ایرانیان استفاده کنند و روشن نیست چه نوع استدلالی این تصمیم را حمایت می کند. کمک به بیماران فارغ از نژاد و ملیت و مذهب یکی از اصول پذیرفته شده جهانی است و ایرانیان خود برای پیوند عضو به کشورهای دیگر سفر می کنند و در کشورهایی که در آن مهاجرند نیز محدودیت مشابهی ندارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان