تا قانون خانواده برابر: راحیل آشناگر فعال حقوق زنان در انزلی، عصر روز دوشنبه 16 خرداد ماه، با تودیع وثیقه 20 میلیون تومان، آزاد شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.

راحیل آشناگر، روز سه شنبه 10 خرداد ماه در منزل پدری اش در بندر انزلی توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. وی ابتدا به زندان انزلی و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد و به مدت 6 روز در بند عمومی این زندان بازداشت بود.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان