تا قانون خانواده برابر: راحیل آشناگر، وبلاک نویس و فعال حقوق زنان، سه شنبه 10 خرداد ماه در منزل پدری اش در بندر انزلی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. ماموران قسمتی ازوسایل وی را نیز ضبط کرده اند.

راحیل آشناگر تاکنون دو بار با خانواده خود تماس داشته است. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. وی ابتدا به زندان انزلی و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شده و هم اکنون در بند عمومی این زندان نگهداری می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان