ایسنا: يک متخصص پزشکي قانوني با بيان اين که مردان بيشتر از زنان به تغيير جنسيت تمايل دارند، گفت: اين امربه دليل اختلال هويت جنسي است و ريشه در کودکي دارد، به طوري که از اوايل دوران کودکي، فرد به صفات و رفتارهاي جنس مقابل تمايل دارد.

آزيتا خاتمي زنوزيان در گفت‌وگو با خبرنگار« اجتماعي» ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، اظهاركرد: هويت جنسيتي يک حالت روانشناختي است که نمايانگر احساس فرد از مذکر يا مونث بودن خود است و تا سن 2 تا 3 سالگي افراد ايجاد شده و با جنسيت زيستي فرد هماهنگ است.

وي افزود: اختلالات هويت جنسي شامل تمايل پايدار به تعلق به جنس مقابل يا اصرار به تعلق داشتن به جنس مقابل و ناراحتي مفرط از جنسيت تعيين شده و نقش جنسيتي نسبت داده شده به فرد مي‌شود.

{{مردان تمايل بيشتري به انجام عمل تغيير جنسيت دارند}}

اين متخصص پزشکي قانوني تمايل به تغيير جنسيت را يک نوع اختلال رواني دانست و گفت: افراد به علت تمايل به کسب هويت واقعي خود متقاضي تغيير جنسيت هستند که در مردان بيشتر از زنان است، از اين رو انجام مراحل قانوني تغيير جنسيت جهت امکان حضور فرد در جامعه و انجام فعاليت‌هاي اجتماعي ضروري است.

{{مجوز پزشکي قانوني به هيچ وجه جنبه ي حمايتي ندارد}}

دکتر خاتمي افزود: سازمان پزشکي قانوني تنها مرکز صدور مجوز جهت انجام عمل تغيير جنسيت است و براي گرفتن مجوز قانوني فرد بايد بعد از احراز هويت از فرد متقاضي و انجام معاينات باليني و مصاحبه روانپزشکي و ارائه مدارک درباره اين که از چه زماني تمايل به اين اقدام دارند، انجام شود.

وي پزشکي قانوني را مجوز دهنده‌ي اعمال جراحي تغيير جنسيت اعلام و تصريح کرد: پزشکي قانوني، مجوز عمل جراحي تغيير جنسيت را مي‌دهد تا افراد با کمترين عارضه و به صورت قانوني اين عمل را انجام دهند، بنابراين صدور مجوز عمل، به هيچ وجه جنبه‌ي حمايتي نداشته و فقط مراحل قانوني کار را شامل مي‌شود.

اين متخصص پزشکي قانوني با اشاره به مراحل قانوني کسب مجوز عمل جراحي تغيير جنسيت، اظهاركرد: افرادي که خواهان عمل جراحي تغيير جنسيت هستند، پس از مراجعه به دادگاه و کسب نامه از دادگستري به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند تا به عنوان متقاضي عمل محسوب شوند و پس از بررسي‌هاي متعدد پزشکي و رواني و مصاحبه هاي فردي، ميل به تغيير هميشگي درفرد بررسي مي شود؛ بنابراين به فرد فرصت 6ماهه داده مي‌شود تا در صورت انصراف از ليست متقاضيان عمل جراحي حذف شود.

وي خطاب به متقاضيان اين عمل گفت: باتوجه به دائمي و هميشگي بودن تغييرات بعد ازعمل، طي چند مرحله مصاحبه با يک روانپزشک از درستي تصميم خود مطمئن شويد چراکه در بعضي از موارد افراد بعد از انجام عمل، خواهان بازگشت به جنس سابق خود هستند و چون اين امر امکان پذير نيست، اقدام به خودکشي مي‌کنند.

دکتر خاتمي در پايان خاطرنشان کرد: اگر تشخيص درستي در خصوص ضرورت انجام عمل جراحي تغيير جنسيت صورت گيرد، افراد بعد از عمل مي توانند زندگي عادي و اجتماعي خود را ادامه داده و به اجتماع و اشتغال خود بازگردند و حتي تشکيل خانواده داده و ازدواج کنند.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان