خبر آنلاین: به عقیده امام خمینی(ره) حضور زن تنها در خانه محدود نمی‌شود‌ و زنان باید در صحنه‌های مختلف اجتماع از جمله عرصه‌ سیاسی حضور یابند.

امام خمینی (ره) زن را انسانی بزرگ معرفی کرده است و به عقیده امام خمینی(ره) حضور زن تنها در خانه محدود نمی‌شود‌ و زنان باید در صحنه‌های مختلف اجتماع از جمله عرصه‌ سیاسی حضور یابند.. امام خمینی (ره) در خصوص جایگاه زن بیان می‌کنند:

-“عنایاتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایاتی است که به مرد دارد ”

– “مقام زن مقامی والاست، عالی‌ترین رتبه است ”

-“بانوان در اسلام بلندپایه‌اند ”

– “‌قرآن کریم انسان‌ساز است و زنان نیز انسان ساز هستند “.
-” مردان در دامن شما بزرگ شده‌اند، شما تربیت کننده مردها هستید قدر خودتان را بدانید اسلام قدر شما را می‌داند”

-“زن مربی جامعه است”

امام خمینی(ره) در خصوص حقوق زنان و نقش اجتماعی آنان هم فرمودند:

-“قوانین اسلام همه به صلاح زن و مرد است ”
-“اسلام زن را مانند مرد در همه شئون دخالت می‌دهد “،

– ” زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند ”

-” همان‌طور که در نهضت‌ها نقش داشته‌اید اکنون هم باید در این پیروزی سهیم باشید ”

-“زنان حق دارند در سیاست دخالت کنند تکلیف‌شان این است “

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان