{{شهرزادنیوز}}: منال الشریف، زن فعال سعودی برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی، به علت فشارهای بین المللی روز دوشنبه از زندان آزاد شد.

منال الشریف، 32 ساله و مادر یک دختر 5 ماهه، روز 21 ماه مه با به راه انداختن یک کمپین اینترنتی علیه ممنوعیت رانندگی زنان، آنان را به اعتراض فراخوانده و در همین رابطه ویدیویی پخش کرده بود که او را پشت فرمان اتومبیل نشان می داد.

منال الشریف که هنگام رانندگی در شهر الخبر توسط پلیس مذهبی عربستان دستگیر شده بود، در این رابطه گفت که او را در مرکز پلیس مجبور کرده اند تعهدنامه ای امضا کند که بر اساس آن دیگر هرگز رانندگی نکند.

در این میان موضوع کمپین زنان برای رانندگی اعتراضی در روز 17 ژوئن ادامه دارد. روزنامه “عرب نیوز” طی سرمقاله ای نوشته است: بگذارید زنان رانندگی کنند، بر ترس خود از یک ناشناخته غلبه کنید.

در این میان گروهی از مردان نیز کمپینی برای مقابله با زنان در روز 17 ژوئن به راه انداخته و همجنسان خود را فراخوانده اند تا زنان پشت فرمان اتومبیل ها را با “عقال”، رشته دور سر مردان عرب، کتک بزنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان