{{دانشجونیوز:}} در حالی که روند اجرا شدن کامل طرح های دانشگاهی مسئولین بر علیه دانشجویان به قوت خویش باقیست، جمعی کثیری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز گذشته اقدام به جمع آوری طوماری در اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی و محروم کردن دانشجویان دختر از ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت، نموده و این طومار اعتراضی پس از جمع آوری هزاران امضا از دانشجویان، توسط نیروهای حراستی ربوده شده است.

به گزارش دانشجونیوز، با اجرایی شدن طرح «تک جنسیتی کردن» در دانشگاه علم و صنعت تهران، روز گذشته هزاران تن از دانشجویان این دانشگاه با امضای طومار چند صفحه ای، نسبت به اجرایی شدن طرح های دولتی نظیر تفکیک جنسیتی و همچنین محروم نمودن دانشجویان دختر در پروسه پذیرشی جدید در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه هشدار داده و به آن اعتراض نموده اند.

بر اساس این گزارش، این طومار که بیش از 2000 دانشجو آن را امضا کرده بودند، تنها ساعاتی پس از قرار گرفتن آن در سلف و تریای پسران دانشگاه، توسط نیروهای حراست دانشگاه ربوده شد.

این گزارش ها می افزاید، این برای اولین بار نیست که نیروهای حراست دانشگاه علم و صنعت اقدام به ربودن طومارهای اعتراضی دانشجویان می کنند، پیش تر نیز این افراد با ربودن طومارهای دانشجویان سعی در پاک کردن صورت مسأله و انتشار نیافتن این طومارها داشته اند.

در ادامه این گزارش آمده است که، پس از اعلام محرومیت دانشجویان دختر از ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه با جمع کردن طومارهای اعتراضی در سطح دانشکده ها و تجمع های پراکنده خواستار پاسخگویی مسئولین دانشگاه و شخص “جبل عاملی” -رییس انتصابی دانشگاه- شده اند، اما تا به حال هیچ پاسخی به این اعتراض ها داده نشده است.

اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در حالی پیگیری می شود که تعدادی از اساتید دانشگاه نیز حمایت خود را از دانشجویان اعلام کرده اند و در حال پیگیری این موضوع می باشند.

این گزارشات حاکی از آن است که در اقدامی نادر تعداد زیادی از دانشجویان طیف مذهبی دانشگاه نیز (بسیج، دفتر فرهنگی و مجمع حزب الله) به طرح مربوطه اعتراض نموده اند.

این در حالی است که رسانه های دولتی مانند مهر در گزارشی عجیب مدعی شده بودند که در تاریخ 3 خرداد در مصلای دانشگاه تهران تعداد 20 هزار بسیجی ! تجمع کرده و طوماری برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها امضا کرده بودند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان