{{مهر:}} معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بررسی لایحه خانواده با توجه به حساسیتها و جریانات افراط و تفریطی که در رابطه با آن وجود دارد بسیار سخت و گسترده است اما چهار سال زمان برای تصویب این لایحه قابل دفاع نیست.

فاطمه بداغی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که لایحه حمایت خانواده 53 ماده دارد که به مقوله زنان و خانواه می پردازد گفت: حساسیت و جاذبه این لایحه با اهمیت، بسیار بالا است اما سپری شدن چهار سال زمان برای تصویب قابل دفاع نیست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات صریح وروشن ایشان در خصوص حقوق زوجه، دو سال نیم اصلاح یک ماده مدنی باهمین موضوع زمان برده است.

وی با اشاره به برگشت این لایحه به کمیسیون قضایی گفت: مشکلاتی در خصوص موارد 22 و 23 و چند ماده دیگر وجود داشت که قرار شد دوباره در کمیسیون قضایی بررسی و تکمیل شود و باید از اعضای کمیسیون قضایی تکمیل آن را پیگیری کرد.

بداغی در مورد لایحه دیگردولت در مورد حقوق خانواده که قرار است به مجلس ارائه شود گفت: بر اساس یکی از مواد قانون برنامه چهارم که مرکز امور زنان را مکلف به بازنگری قانون مدنی در مسائل زنان و خانواده کرده بود، بررسیها و کار کارشناسی آن در کمیسیونها ی دولت به اتمام رسیده است و دولت باید برای ارسال آن به مجلس تعیین تکلیف کند.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان