ایسنا: عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه لايحه حمايت خانواده پيش از آغاز بررسي بودجه براي تصويب در صحن علني به هيات رييسه گزارش شده و قاعدتا بايد همين روزها در دستور كار قرار گيرد، گفت: در زمان بررسي نهايي هيچ پيشنهادي از مركز امور زنان مبني بر حذف مفاد 22 و 23 به كميسيون ارجاع نشد، لذا با اعمال برخي تغييرات بر مفاد مذكور لايحه به تصويب كميسيون رسيد.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اعلام اين خبر افزود: ممكن است مركز امور زنان پيشنهاد مذكور را به برخي نمايندگان ارايه كرده باشد تا در زمان بررسي لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس نمايندگان پيشنهاد حذف مفاد 22 و 23 را مطرح كنند.

به گفته وي، نمايندگان مجلس مي‌توانند در زمان تصويب نهايي لايحه تقاضاي حذف مفاد 22 و 23 را بدهند چراكه اين دو ماده به اضافه چند ماده ديگر در زمان طرح لايحه حمايت خانواده در صحن براي بررسي بيشتر مراعا مانده و مجددا به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد كه كميسيون با دعوت از كارشناسان با ايجاد تغييراتي جزيي مفاد مذكور را مجددا تصويب كرد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص تغييرات مفاد 22 و 23 گفت: به ماده 22 كه مربوط به ازدواج موقت است و پيش از اين قرار بود تنها در صورت بارداري زن براي حمايت از كودك و زن ثبت شود دو مورد ديگر افزوده شد، يك مورد اين‌كه زن و مرد قبل از عقد موقت توافق كنند كه عقدشان ثبت شود و ديگر اين‌كه شرط ضمن عقد شود كه معمولا از جانب خانم‌ها مطرح مي‌شود، به اين صورت كه خانم شرط كند كه حتما بايد عقدش ثبت شود.

رحيمي افزود: در مورد ماده 23 يعني ازدواج مجدد هم رضايت همسر اول يا احراز 10شرط به دادگاه در نظر گرفته شده بود كه يك تبصره به 10شرط مذكور افزوده شد مبني بر اين‌كه علاوه بر موارد عسر و حرجي كه در قانون مدني براي طلاق زن ذكر شده است اگر ازدواج مجددي كه با احراز يكي از 10 شرط با حكم دادگاه انجام شده طوري باشد كه تحمل آن براي همسر اول موجب عسر و حرج شود زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند كه اگر دادگاه عسر و حرج را احراز كرد حكم طلاق را صادر مي‌كند.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه خاطرنشان كرد: لايحه حمايت خانواده ديگر هيچ مشكلي ندارد و همين روزها بايد در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان