{{دانشجونیوز}}: جبهه متحد دانشجویی در تورنتو با حمایت مرکز بین المللی حقوق بشر در اقدامی نمادین در روز تولد نسرین ستوده و عبدالله مومنی از آنها تقدیر خواهند کرد.

به گزارش دانشجونیوز این دو نهاد با همراهی کنشگران و دانشجویان شهر تورنتو به منظور تقدیر از کوشش های انسان دوستانه و آزادیخواهانه نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و عبدالله مومنی فعال سیاسی، که هر دو در زندان به سر می برند،تولد این دو زندانی را جشن خواهند گرفت.

این مراسم در روز یکشنبه 29 ماه مه ساعت 2 و نیم بعدازظهر در میدان دانداس واقع در تقاطع خیابان یانگ – دانداس برگزار می شود.

علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس فیس بوک زیر مراجعه کنند:

http://www.facebook.com/event.php?e

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان