{{دانشجو نیوز}}: در ادامه سیاست های حکومت ایران در اجرای طرح «سهمیه بندی جنسیتی» ،سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران اقدام به حذف دختران در برخی از رشته ها از واحد های پذیرش دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نموده اند.

به گزارش دانشجونیوز، طرح «سهمیه بندی جنسیتی» که همزمان با روی کار آمدن احمدی نژاد در دستور کار وزارت علوم ایران قرار گرفته با شدت بیشتری در دولت دهم ادامه پیدا می کند.

بر اساس این گزارش، در آخرین نمونه «دانشگاه علم و صنعت» اقدام به حذف دختران از واحدهای روزانه‌ی کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها نموده است.

بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه های پذیرش دانشگاهی آمده است، به غیر از رشته‌های “مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني” و” مهندسي خطوط راه آهن” که هریک تنها 2 دانشجوی دختر را در واحد روزانه‌ی خود پذیرش می‌کنند، در بقیه رشته ها دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را ندارند. در برخی از رشته‌ها، حتی اجازه‌ی تحصیل دانشجویان دختر در واحد‌های شبانه نیز داده نشده است.

آمار مربوطه را که از دفترچه‌ی انتخاب رشته‌ی کارشناسی ارشد سال 90 سازمان سنجش استخراج شده، ملاحظه می‌نمایید.

رشته های روزانه ی علم و صنعت که فقط دانشجوی مرد می‌پذیرند (همراه با ظرفیت هر یک):

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (12 مرد)

مديريت تكنولوژي (12 مرد)

مديريت اجرايي (15 مرد)

شيمي – شيمي فيزيك (9 مرد + 1 مرد شبانه)

شيمي – شيمي آلي (11 مرد)

شيمي – شيمي معدني (12 مرد)

شيمي – شيمي تجزيه (9 مرد)

فيزيك گرایش اتمی مولکولی (13 مرد)

فيزيك گرایش حالت جامد (14 مرد)

فوتونيك (8 مرد)

آمار رياضي (8 مرد)

رياضي محض گرایش آنالیز (8 مرد)

رياضي محض گرایش جبر (5 مرد)

رياضي محض گرایش هندسه (3 مرد)

رياضي كاربردي گرایش آنالیز عددی (18 مرد)

رياضي كاربردي گرایش تحقیق در عملیات (3 مرد)

مهندسي برق – الكترونيك (30 مرد + 1 مرد شبانه(

مهندسي برق – قدرت گرايش حفاظت شبكه (6 مرد(

مهندسي برق – قدرت گرايش سیستم های قدرت (9 مرد + 5 مرد شبانه)

مهندسي برق– قدرت ماشین های الکتریکی (15 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي برق – مخابرات گرایش سیستم (12 مرد)

مهندسي برق – مخابرات گرایش میدان (19 مرد + 1 مرد شبانه)

مهندسي فناوري اطلاعات گرایش مخابرات امن (10 مرد)

مهندسي برق – كنترل کنترل و علائم (10 مرد)

مهندسي برق – كنترل (18 مرد)

راه آهن برقي (6 مرد)

مهندسي پزشكي – بيوالكتريك (12 مرد)

مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك (15 مرد)

مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازی (6 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي شيمي گرايش طراحي، شبيه سازي و كنترل فرآيندها (12 مرد + 3 مرد شبانه)

مهندسي صنايع – صنايع (17 مرد)

مهندسي حمل و نقل ريلي (2 مرد)

مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري (14 مرد)

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي (17 مرد)

مهندسي حمل و نقل ريلي (2 مرد)

مهندسي عمران – سازه (17 مرد)

مهندسي عمران – مهندسي زلزله (21 مرد)

مهندسي عمران – مكانيك خاك و پي (18 مرد)

مهندسي عمران – راه و ترابري (15 مرد + 4 مرد شبانه)

مهندسي عمران – مهندسي آب (8 مرد)

‌مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي (8 مرد)

مهندسي عمران – سازه هاي دريايي (8 مرد)

مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل (19 مرد)

مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت (9 مرد)

مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست (6 مرد)

مهندسي مكانيك – ساخت و توليد (9 مرد)

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي ارتعاشات و كنترل (18 مرد + 4 مرد شبانه)

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصيشکل دهی (5 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي مکانیک جامدات(18 مرد + 4 مرد شبانه)

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي مکاترونیک (10 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي ماشين هاي ريلي (19 مرد)

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي (37 مرد + 12 مرد شبانه)

مهندسي پزشكي – بيومكانيك (16 مرد)

مهندسي خودرو – سيستم محركه خودرو (6 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي خودرو – طراحي سيستم هاي تعليق، ترمز و فرمان (6 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي خودرو – سازه بدنه خودرو (6 مرد + 2 مرد شبانه)

مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد مهندسي (31 مرد + 6 مرد شبانه)

مهندسي مواد- استخراج فلزات (12 مرد)

مهندسي مواد- سراميك (15 مرد)

مهندسي مواد- ريخته گري (5 مرد + 4 مرد شبانه)

مهندسي پزشكي – بيومواد (10 مرد + 3 مرد شبانه)

مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک (8 مرد)

مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه‌های کامپیوتری (8 مرد)

مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتري (7 مرد)

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي (18 مرد)

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار (18 مرد)

مهندسي هوا- فضا- جلوبرندگي (10 مرد)

مهندسي هوا- فضا- سازه هاي هوايي (10 مرد)

مهندسي هوا- فضا- آئروديناميك (10 مرد)

مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي (8 مرد)

برنامه ريزي شهري (6 مرد)

برنامه ريزي منطقه ای (4 مرد)

طراحي شهري (10 مرد)

مهندسي معماري (40 مرد)

مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي (7 مرد)

طراحي صنعتي (8 مرد)

رشته های شبانه که فقط دانشجوی مرد پذیرش می‌کنند:

مهندسي برق – قدرت گرايش حفاظت شبكه

مهندسي برق – قدرت گرايش سیستم های قدرت

مهندسي برق– قدرت ماشین های الکتریکی

مهندسي عمران – مهندسي زلزله

مهندسي عمران – مهندسي آب

‌مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي

مهندسي عمران – سازه هاي دريايي

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي ارتعاشات و كنترل

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصيشکل دهی

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي مکانیک جامدات

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي زمينه تخصصي مکاترونیک

مهندسي ماشين هاي ريلي

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

مهندسي خودرو – سيستم محركه خودرو

مهندسي خودرو – طراحي سيستم هاي تعليق، ترمز و فرمان

مهندسي خودرو – سازه بدنه خودرو

مهندسي مواد- استخراج فلزات

مهندسي هوا- فضا- جلوبرندگي

مهندسي هوا- فضا- سازه هاي هوايي

رشته های روزانه که زن و مرد را پذیرش می کنند (همراه با ظرفیت پذیرش هر جنس):

مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني (6 مرد + 2 زن)

مهندسي خطوط راه آهن (17 مرد + 2 زن)

 • جنبش «من هم»

  جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

  بیدارزنی: آزار جنسی و تجاوز تقریبا در همه کشورها وجود دارد و امری مختص به ایران نیست، اما …
 • ﺟﺎنِ ﺧﻮار

  بیدارزنی: کتاب ﺟﺎنِ ﺧﻮار نوشته نیلو شاتو (نام مستعار) برای اولین بار و به درخواست نویسنده …
 • ۴۰ سال زندگی یک فمینیست در ایران

  بیدارزنی: خدیجه مقدم متولد ۱۳۳۱ است و سال‌ها در ایران فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته است. او…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان