{{شهرزادنیوز}}:مزاحمت جنسی علیه زنان آلمانی در محل کار بیش از حد تصوربوده و 2/ 58 درصد از 10 هزار زنی که مورد پرسش قرار گرفته اند، لا اقل یک بار مزاحمت جنسی را تجربه کرده اند. در این پژوهش که به مأموریت از سوی وزارت خانواده انجام گرفته و در نشریه “ولت آم زونتاگ” منتشر شده، آمده است که 9/ 41 درصد این مزاحمت ها در محل کار، آموزش و یا در مدرسه صورت گرفته است. 55 درصد این مزاحمت ها با تلفن، ایمیل یا نامه صورت گرفته اند. سوت زدن پشت سر، متلک پرانی و خیره شدن 8/ 53 درصد و “نزدیکی بدنی نالازم” حدود 9/ 33 درصد بوده است. اما، مزاحمت ها، تنها به موارد یاد شده ختم نمی شوند و در 1 / 32 درصد از پرسش شوندگان گفتند که مورد لمس قرار گرفته و حتا تلاش برای بوسیده شدن را نیز تجربه کرده اند. 6/ 25 درصد آنان نیز گفته اند که شاهد اسکیبیونیسم، لخت شدن، مردان بوده اند. کریستینه لودرز، رئیس اداره ضد تبعیض دولت آلمان، در این باره گفت که بسیاری از زنان شاغل جرأت نمی کنند همکاران مرد یا مشتریان را متهم به مزاحمت جنسی کنند، زیرا اثبات آن در دادگاه بسیار دشوار است. با این همه پلیس از زنان می خواهد که حتما ً از مزاحمان شکایت کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان