روز سه‌شنبه سوم خرداد به مناسبت روز مادر در ایران به ۱۲
زندانی سیاسی زن اجازه داده شد تا با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری داشته
باشند. نسرین ستوده، بهاره هدایت و مهدیه گلرو از جمله این زندانیان
بودند.

بعد از گذشت نزدیک به دو سال از موج دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی و
اجتماعی، برای اولین بار به طور دسته‌جمعی به برخی از زندانیان سیاسی زن
اجازه داده شد تا بدون کابین و شیشه و تلفن با خانواده‌های خود ملاقات
کنند.

ملاقات به طور جمعی در یکی از سالن‌های ملاقات زندان اوین انجام شده.
تقریبا تمامی این زندانیان پس از ماهها توانستند با خانواده‌هایشان حضوری
دیدار کنند. بهاره هدایت پس از ۱۳ ماه، نسرین ستوده بعد از ۹ ماه و مهدیه
گلرو پس از سه ماه توانستند با خانواه‌هایشان دور یک میز ملاقات کنند.
لیلا توسلی از دیگر زندانیان سیاسی زن بود که روز سه‌شنبه با خانواده خود
ملاقات حضوری داشت.

رضا خندان همسر نسرین ستوده درباره این دیدار به دویچه‌وله گفت: «۹ ماه
بود که نتوانسته بودم جز در برخی جلسات دادگاه و به طور اتفاقی نسرین را
حضورا ملاقات کنم. بالاخره بعد از ۹ ماه توانستم او را از نزدیک ببینم».

در حال حاضر ۳۲ زندانی سیاسی و عقیدتی زن در سالنی ۴۰ تا ۵۰ متری در بند
قرنطینه اوین نگهداری می‌شوند. رضا خندان به نقل از نسرین ستوده می‌گوید،
پس از انتقال هشت زندانی سیاسی از قرچک ورامین به این بند، فضا بسیار
تنگ‌تر شده به طوری که برخی از زندانیان “کف خواب” هستند یعنی مجبورند
روی زمین بخوابند.

نسرین ستوده همچنین از برگزاری کلاس‌های تخصصی برای دیگر زندانیان گفته.
به گفته‌ی آقای خندان: «خانمها به تناسب تخصصی که در رشته‌های مختلف
دارند به عنوان استاد در رشته خودشان تدریس می‌کنند. خانم من در زمینه
حقوق شهروندی کلاس‌ها‌یی را برای سایر زندانیان برگزار می‌کند که می‌گفت
با استقبال خوبی مواجه شده است».

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان