زندانیان سیاسی زن كه از گوهردشت به قرچك ورامین برده شده بودند، به زندان اوین فرستاده شده و در بند موسوم به متادون محبوس گردیدند.

به گزارش كانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها، این زنان زندانی سیاسی و فعالین حقوق بشری محبوس، هم اكنون درشرایط نامساعدی در این بند نگهداری می شوند، بطوری كه شامگاه، نفرات انتقالی از قرچك، در این بند بدون جا و محل استراحت هستند و در روی زمین استراحت می كنند.

قبلا نیز گزارشهایی از وضعیت نامساعد بهداشت در این زندان به بیرون رسیده بود، هم اكنون نیز شرایط بهداشتی زندان محبوس در زندان زنان اوین، معروف به بند متادن مناسب نیست.

گفته می شود كه زنان به لحاظ پزشك، دارو و درمان در این بند در مضیقه هستند و به مراجعات آنان در رابطه با بیماری شان هیچ اهمیتی داده نمی شود و این زندانیان در مقابل بیماریشان از طرف باصطلاح اطباء زندان با پاسخهای نامربوط و… مواجه هستند.

به یكی از خانمهایی كه گفته بوده از شدت درد پاهایم به سمت فلج شدن می رود، پزشکان زندان پاسخ داده بودند، بگذار كه هر موقع فلج شدید یك كاری برای شما خواهیم كرد!

این در حالیست که غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، طی روزهای گذشته مدعی شده بود که وضعیت زندانیان زن در قرچک در حال حاضر خوب بوده و هیچ مشکلی ندارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان