شهرزادنیوز: خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های شاغل، از طرح تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه ناراضی ونگران نگهداری فرزندان شان در روزهای تعطیل هستند.

لاله افتخاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، که از طرفداران این طرح است، تعطیلی پنجشنبه ها را برای آموزگاران و دانش آموزان مفید دانسته و معتقد است که آموزگاران می توانند به کارهای خود برسند و دانش آموزان هم وقت بیشتری برای بازی و فعالیت های فوق برنامه داشته باشند.

به گفته وی، باید برای مادران شاغل فکری کرد و ابتدا آن را به صورت نمونه در برخی مدارس به اجرا گذاشت و بعد به همه مدارس تعمیم داد. مسئولان نیز می توانند با آموزش قرآن بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان را پر کنند. در کنار آن هم، به باور او، می توان به ورزش و آموزش مهارت های زندگی پرداخت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان