خبرگزاري فارس: اين زن فرزندانش را بزرگ مي‌كند، نگران آينده آنهاست، كار منزل را انجام مي‌دهد و در كنار اين‌ بايد در بيرون از منزل كار كرده و پول درآورد تا هزينه معاش، كرايه خانه و تحصيل فرزندان را تأمين كند؛ او يك زن است يك مادر با روحيه لطيف زنانه اما بايد نقش پدر را هم در زندگي ايفا كند چرا كه اكنون زن سرپرست خانوار ناميده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» زن سرپرست خانوار به كسي گفته مي‌شود كه بدون حضور منظم يا حمايت يك مرد، سرپرستي خانواده را بر عهده مي‌گيرد و مسئوليت اداره اقتصادي خانواده بر عهده اوست.

بر اساس گزارش شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، 56 درصد زنان سرپرست خانوار كشور، شهري و 83 درصد روستايي هستند و 88 درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن تحت پوشش سازمان‌هاي دولتي قرار دارند همچنين ميانگين درآمد زنان سرپرست خانوار شاغل كمتر از مردان است ضمن اينكه ‌زنان سرپرست خانوار عمدتاً مشاغل خانگي را انتخاب مي‌كنند.

174 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي
————————————————————————–

كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي كشور، مركز امور زنان و خانواده و وزارت رفاه از جمله نهادهايي هستند كه در ايران مسئوليت حمايت از زنان سرپرست خانوار را بر عهده دارند كه در مقايسه با ديگر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، سازمان بهزيستي عمده‌ترين نهاد دولتي در زمينه خانواده‌هاي بي سرپرست است.

174 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه اين تعداد از زنان مستمري ماهيانه اندكي از اين سازمان مي‌گيرند و تعدادي هم در گروه‌هاي هميار عضو هستند؛ تا كنون 871 گروه هميار زنان سرپرست خانوار در كشورتشكيل شده است و اين گروه‌ها حدود 6 هزار نفر عضو دارند كه در قالب گروه‌هاي 5 تا 10 نفره با كمك‌هاي بلاعوض سازمان بهزيستي با هم فعاليت اقتصادي واحدي را شروع كرده و در كنار آنها نيز يك مددكار به عنوان تسهيل‌گر فعاليت مي‌كند.

بي‌پولي و تأمين معاش مهم‌ترين مشكل زنان سرپرست خانوار
———————————————————————–

در گزارش شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان آمده است: زنان سرپرست خانواده در ايران در معرض فشارهاي اقتصادي مربوط به تأمين مسكن،‌ مايجتاج روزانه و نيازهاي فرزندان خود هستند؛ درآمد كم زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبي زنان نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است.

از آنجا كه درصد بسياري از زنان سرپرست خانوار، خانه‌دار بوده و هيچ‌گاه به دنبال معاش و پول در آوردن نبودند در بازار اقتصادي نمي‌توانند شغل مناسبي انتخاب كنند بنابراين به دنبال مشاغل نيمه تخصصي و كم ارزش هستند و نسبت به مردان دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند در نتيجه زندگي همراه با فقر دارند مشكل ديگر اين زنان نداشتن مسكن است كه به دليل پايين بودن درآمد نمي‌توانند مسكن مناسبي اجاره كنند و مجبورند در مناطق نامناسب كه اجاره كمتري دارد سكونت داشته باشند به طور كلي اقتصاد به عنوان اصلي ترين مشكل زنان سرپرست خانوار مطرح است.

وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري در مورد اين قشر از زنان اعم از كميته امداد،‌ بهزيستي و مراكز خيريه موجب شده است تا سياست‌هاي يكساني به كار گرفته نشود و خدمات رساني به اين افراد يكسان نباشد به طور كلي حمايت‌هاي اجتماعي منسجم و قوانين كارآمد در اين زمينه ضعيف عمل كرده و توان حل مشكلات را ندارند.

مشكلات روحي و رواني
—————————–

بعد از مشكلات اقتصادي مهمترين مشكل زنان سرپرست خانوار بهداشت رواني آنهاست، اين زنان دچار نوعي خلأ عاطفي هستند و از نشانه‌هاي آن استرس، افسردگي و زودرنجي است؛ درآمد پايين، ‌ايفاي نقش‌هاي چندگانه، فقدان حمايت‌هاي اجتماعي و نگرش‌هاي منفي نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب تنش، ‌فرسودگي و احساس ناتواني در آنها مي‌شود در واقع بالا بودن ميزان مشكلات رواني زنان سرپرست خانوار ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي آنهاست و به جنسيت مرتبط نيست.

آخرين آمار از زنان سرپرست خانوار
——————————————

آمارهاي مربوط به زنان سرپرست خانوار در ايران از طريق سرشماري‌ها و آمارگيري‌هاي مركز آمار ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران جمع‌آوري شده است در سال 1355 بيش از 50 درصد از خانوارهاي زن سرپرست مربوط به زنان بالاي 50 سال بوده است كه در سال‌هاي 1365 و 1375 به بيش از 60 درصد رسيده است؛ طبق آخرين سرشماري در سال 85 تعداد زنان سرپرست خانوار و بي سرپرست يك ميليون و 641 هزار نفر برآورد شده است.

اين ميزان به علاوه زناني است كه از سوي مسئولان ناشناخته مانده و يا به گونه‌اي آسيب ديده اجتماعي هستند. با گذشت 5 سال از سرشماري و با درنظر گرفتن اين مسأله كه هر سال 60 هزار زن بي سرپرست يا بدسرپرست مي شوند مي توان تعداد اين زنان را بيشتر از اين ميزان و در حدود 2 تا 3 ميليون دانست.

ايجاد اشتغال براي 100 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار توسط بنياد توسعه تعاون و كارآفريني
————————————————————————————————————

مريم مجتهد زاده رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در‌خصوص اقدامات مركز امور زنان براي حمايت از زنان سرپرست خانوار گفت: برگزاري دوره‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، برگزاري دوره‌هاي آموزشي كارآفريني، ارائه مشاوره‌هاي كارآفريني به صورت فردي و گروهي و برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف جهت ارائه دستاوردها و توليدات زنان سرپرست خانوار از اقدامات مركزامور زنان براي حمايت از اين گروه است.

رئيس مركز امور زنان با اشاره به اينكه در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، تلاش شده است، مشاغل خانگي به آنان آموزش داده شود،‌ تصريح كرد: آموزش مشاغل خانگي به زنان سرپرست خانوار به منظور اين است كه آنها بتوانند به عنوان نيروي فعال به اشتغال‌زايي بپردازند.

وي احداث يا حمايت از گسترش مراكز رشد و كارآفريني زنان را از ديگر برنامه هاي مركز امور زنان دانست و افزود: در اين راستا راه اندازي بازارچه‌هاي خود اشتغالي ويژه گروه‌هاي مختلف زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار در هر استان در دستور كار مركز امور زنان است.

مجتهدزاده با اشاره به عضويت 6 هزار زن سرپرست خانوار كه مراحل حرفه آموزي را طي كرده‌اند در بنياد توسعه تعاون و كارآفريني گفت: نخستين گروه مورد توجه اين بنياد زنان سرپرست‌ خانوارهستند كه تلاش مي‌كنيم تا آنها را دربحث‌هاي حرفه‌آموزي و رسيدن به ساز‌و‌كار اقتصادي مناسب حمايت كنيم.

رئيس مركز امور زنان با اشاره به اينكه زنان سرپرست خانوار به عنوان گروه‌هاي آسيب‌پذير مورد توجه بيشتر بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان هستند، اظهار داشت: بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان موظف به ايجاد 100 هزار شغل با اولويت زنان سرپرست خانوار در سال 90 است.

توانمند سازي زنان سرپرست خانواردر مراكز كوثر شهرداري تهران
————————————————————————–

زهرا خوش برش مسئول اداره امور بانوان شهرداري منطقه 21 تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: معاونت اجتماعي شهرداري تهران مركزي را تحت عنوان ستاد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار دارد كه به منظور توانمند سازي آنها مركز مهارت آموزي كوثررا تأسيس كرده‌‌ و شعبه دوم اين مركز نيز به تازگي افتتاح شده است.

وي افزود: در مركز مهارت آموزي كوثر شماره يك در حدود 24 نفر از زنان سرپرست خانوار به خياطي مشغول بوده و در مركز شماره 2، تعداد 10 زن سرپرست خانواده به بسته بندي ميوه‌هاي خشك مشغول هستند.

خوش برش با بيان اينكه ستاد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار 4 دسته از زنان را تحت پوشش قرار مي‌دهد، عنوان كرد: زناني كه همسرشان فوت شده، زنان مطلقه، زناني كه همسرشان مفقود الاثر است و زناني كه همسرشان معتاد يا از كار افتاده است تحت حمايت اين ستاد قرار دارند.

زنان سرپرست خانوار به لحاظ بيمه مشكل دارند
—————————————————–

مسئول اداره امور بانوان شهرداري منطقه 21 با اشاره به اينكه پوشش بيمه‌اي زنان يرپرست خانوار كامل نشده و تعدادي از آنها توانسته‌‌اند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار بگيرند.

وي افزود: در اداره امور بانوان شهرداري منطقه 21 تا كنون تعداد 130 زن سرپرست خانوار به همراه فرزندانشان تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گرفته‌اند.

تصويب بيمه زنان خانه‌دار تا پايان سال در مجلس
—————————————————-

داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس در ‌خصوص وضعيت بيمه زنان سرپرست خانوار عنوان كرد: بحث بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار و بيمه بيكاران جوياي كار كه فرصت ايجاد اشتغال آنها فراهم نشده، در حال پيگيري است و تا پايان سال جاري به تصويب مي‌رسد.

وي با اشاره به بار مالي بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار براي تأمين اجتماعي بر تأمين منابع اجراي آن از سوي دولت، گفت: مجلس نمي‌تواند براي تأمين اجتماعي تعهد مالي ايجاد كند ولي دولت بايد در بودجه سنواتي منابع مالي مورد نياز اين قانون را مورد توجه قرار دهد.

قنبري، يكي از راهكارهاي لازم براي اجراي بيمه اجتماعي زنان خانه دار را ارائه متمم بودجه از سوي دولت دانست و بيان داشت: بايد راهكارهاي قانوني براي اجراي بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار تدوين شود و دولت با ارائه متمم بودجه، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را در اين امر ياري كند.

نماينده مردم ايلام در مجلس همچنين از ارائه طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار در مجلس حمايت كرد و گفت: ارائه اين طرح مي‌تواند يكي از راهكارهاي خوب براي اجراي اين قانون باشد.

فراموشي مشكلات زنان سرپرست خانواربراي جامعه ايجاد آسيب مي‌كند
————————————————————————————

طهورا نوروزي در‌خصوص وضعيت زنان سرپرست خانوار گفت: اگر دربحث آسيب‌هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار نگيرند اين امر منجر به ايجاد آسيب در سطح جامعه مي‌شود.

وي افزود: به لحاظ شرع زنان وظيفه‌اي براي تأمين معاش زندگي ندارد ولي زناني كه همسر خود را از دست داده يا همسرشان از كار افتاده است وظيفه تأمين معاش زندگي بر عهده آنهاست ولي دولت بايد حمايت‌هاي مالي را از آنها بر عهده بگيرد.

اين پژوهشگر مسائل زنان با بيان اينكه رسيدگي به زنان سرپرست خانوار در كشور ناهماهنگ است، عنوان كرد: بهزيستي، وزارت رفاه، مركز امور زنان هر كدام به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كنند بايد جايگاهي در رأس رسيدگي به امور زنان سرپرست خانوار قرار بگيرد تا ساير دستگا‌ه‌ها با آن هماهنگ شوند.

نوروزي ادامه داد: توانمند سازي زنان سرپرست خانوار بايد مدنظر قرار بگيرد ولي هم‌اكنون وضعيت به گونه‌اي است كه ما به جاي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار آنها را مستمري بگير كرده‌‌ايم و به جاي اينكه آنها را وارد فرآيند كارآفريني كنيم مستمري بگيرشان كرده‌ايم.

وي با اشاره به اينكه مشكلات زنان سرپرست خانوار صرفاً اقتصادي نيست، گفت: اين گروه از زنان مشكلات فرهنگي نيز دارند كه اگر آنها را رصد نكنيم موجب آسيب به جامعه مي‌شود.

به گزارش توانا، قوانين حمايتي از زنان و خانواده‌هاي بي سرپرست داراي ضعف اجرايي است، مهمترين مشكل اين قوانين تأمين بودجه است و از آنجا كه مهمترين مشكلات زنان سرپرست خانوار اقتصادي است بايد با در اولويت قرار دادن اشتغال زنان سرپرست خانوار، ايجاد امنيت شغلي و بيمه، آموزش مهارت‌هاي شغلي و طرح برنامه‌هاي آموزشي براي زنان بيكار سرپرست خانوار، ايجاد تعاوني‌هاي توليد مخصوص زنان سرپرست خانوار و گشودن مجاري ويژه وام دهي به زنان سرپرست خانوار، مشكلات آنها را حل كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان