{{جــرس:}} به دنبال افشاگری نسبت به وضعیت نامناسب زندان قرچک ورامین تعدادی از زنان زندانی سیاسی در این زندان به زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، صبح امروز چهارشنبه تعدادی از زندانیان زن زندان قرچک ورامین که از دو هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده بودند در تماسی با خانواده های خود گفتند که به زندان اوین در تهران انتقال داده شده اند.

زندان قرچک ورامین شامل هفت سوله است که در هر کدام از این سوله ها بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می شوند. ضعیف بودن شدید سیستم تهویه هوا باعث شده تا بوی فاضلاب در سوله ها همیشه حس شود. فقط دو سرویس بهداشتی برای بیش از ۲۰۰ نفر، دو اتاقک حمام برای همین تعداد از زندانیان در نظر گرفته شده است که حداقل استانداردهای لازم را برای نگهداری زندانیان ندارد.

نکته دیگر این زندانیان سیاسی نیز در کنار زندانیان با جرم های دیگر نگهداری می شوند. پس از انتقال زنان زندان رجایی شهر کرج قرار بود زنان سیاسی زندان اوین نیز به قرچک ورامین منتقل شوند که ظاهرا این تصمیم منتفی شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان