{{خبرآن لاین:}} قرار است طاهره بنی اسدی به عنوان نخستین وزیر وزارتخانه جدیدالتاسیس “ورزش و جوانان” به مجلس معرفی شود. دولت علیرغم سپری شدن زمان قانونی معرفی وزیر ، تاکنون از این کار خودداری کرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان