{{ایسنا:}} دل‌آرا قهرمان كه ترجمه‌ي «نمادهاي قدسي» و كتاب تأليفي «به پرنده سوگند» را در راه نشر دارد، از ترجمه‌ي سه كتاب از كريستين بوبن خبر داد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مترجم با گله از غيرقابل چاپ اعلام شدن ترجمه‌ي كتاب «نشان گم‌شده»ي دن براون گفت: من اين كتاب را كه كتاب حجيمي بود، در هشت ماه ترجمه كردم و تحويل دادم. هفت تا هشت ماه منتظر مجوز آن شديم؛ اما سرانجام گرفتند اين كار را نمي‌توان منتشر كرد. اين درواقع، به معناي بر باد رفتن زحمات من بود؛ اما اين در حالي است كه چند ترجمه‌ي ديگر از اين كتاب به صورت كامل و يا خلاصه منتشر شده است.

او افزود: «نمادهاي قدسي» را تحويل ناشر داده‌ام كه اكنون در حال حروف‌چيني است و در نشر حكمت منتشر مي‌شود.

قهرمان با اشاره به ترجمه‌ي سه كتاب از كريستين بوبن، گفت: بوبن نويسنده‌اي جوان است كه در شهري كوچك در فرانسه زندگي مي‌كند و به نظر مي‌رسد خودش يك دوره افسردگي را طي كرده و خود را با نوشتن آرام كرده است.

او افزود: بوبن صداقتي را در نگارش خود دارد و درباره‌ي زندگي، عشق و اعتقادات صحبت مي‌كند. كتاب‌هاي او درباره‌ي شخصيت‌هاي تاريخي است، برخي زندگي خودش را دربر مي‌گيرد و در واقع، سبك خاص خودش را دارد. من اكنون كتاب‌هاي «بانوي سفيد»، «زنده‌تر از زندگي» و «چاي بدون چاي» را از او ترجمه كرده‌ام كه قرار است در نشر پارسه منتشر شوند.

دل‌آرا قهرمان همچنين به تأليف كتاب ديگري به قلم خود اشاره كرد و گفت: اين كتاب شامل جملات كوتاهي است كه معنا و مفهومي دارند؛ مانند كلمات مرد فرزانه‌ي ريچارد باخ. اين كتاب كه عنوان «به پرنده سوگند» را بر خود دارد، جملات كوتاهي از من را شامل مي شود كه فكر مي‌كنم به خواننده بصيرتي را مي‌دهند.

«به پرنده سوگند» اكنون در انتظار مجوز است و در نشر مثلث منتشر خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان