{{ایلنا:}} مديرکل بهزيستي خراسان شمالي گفت: ساماندهي کودکان خياباني نيازمند حمايت تمام سازمانهاست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی بهزیستی خراسان شمالی محمدرضا کاظم زاده در جلسه ستاد ساماندهي کودکان خياباني افزود: تعدادي از اين کودکان به دليل برخي مسايل و نابساماني هاي اجتماعي مانند فقر، حاشيه نشيني، جنگ و مهاجرت از امکان رشد طبيعي در محيط خانواده سالم بازمانده و به شهرهاي بزرگ روي آورده اند.

وي افزود: کودکان خياباني در جهان و کشورهاي توسعه يافته کمتر مورد توجه قرار مي گيرند و تا زمان حاکم بودن فقر در جامعه اين کودکان در سطح جامعه حضور خواهند داشت.
کاظم زاده با اشاره به تفاوت کودکان خياباني با کودکان خيابان افزود: کودکان خياباني افراد زير 18 سالي هستند که به شهرهاي بزرگ رفته و در خيابان کار مي کنند و به صورت هفته اي و يا سالي يک بار با خانواده هاي خود ارتباط برقرار مي کنند.

وي ادامه داد: کودکان خياباني، خيابان را سرپناه خود دانسته و به نوعي احساس داشتن خانواده را در خيابان جستجو مي کنند. کاظم زاده حمايت از خانواده و تحصيل کودکان را از مهمترين رويکردهاي اين نهاد ذکر کرد و ادامه داد: بايد با توانمندسازي خانواده در جهت موفقيت در رشد و تربيت فرزندان حرکت کرد.

اين مقام مسؤول گفت: در حال حاضر يک مرکز نگهداري از کودکان خياباني در اين استان وجود دارد که در سال گذشته 66 و در 9 ماهه سال جاري 47 کودک خياباني را پذيرش کرده است.

وي افزود: در حال حاضر 30 کودک در اين مرکز شبانه روزي نگهداري مي شوند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان شمالي نيز اظهار داشت: از مجموع کودکان نگهداري شده در مرکز نگهداري از کودکان خياباني، دو سومآنهادر سال 88 به آغوش خانواده هاي خود باز گشته اند.همايون غلامي با اشاره به طرح احداث مرکز نگهداري از کودکان خياباني گفت: به اين مرکز پنج ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده شده است.وي بيان داشت: 33 درصد از کودکاني که وارد اين مرکز مي شوند، به اعتياد از نوع صنعتي مبتلا هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان