برخی از مفتی های عربستان با صدور فتوایی جراحی زیبایی را حرام اعلام كردند.

به گزارش برنا، “شیخ عبد العزیز آل الشیخ ” مفتی عربستان و رئیس كمیه علمای ارشد در عربستان فتوایی صادر كرد كه به موجب آن جراحی زیبایی برای زنان حرام است.

وی در سمیناری اعلام كرد كه هیچ توجیه شرعی برای جراحی زیبایی وجود ندارد، چه این جراحی به منظور پیدا كردن شوهر صورت گیرد و چه برای تمایلات شخصی زن.

از سوی دیگر، ” علی بن عباس الحكمی” عضو كمیته علمای ارشد نیز این عمل جراحی زنان عربستانی با هر هدفی كه صورت می گیرد را حرام اعلام كرد.

الحكمی همچنین تاكید كرد كه زن نباید در مسایل جراحی زیبایی از مرد اطاعت كند.

وی اشاره كرد كه جراحی زیبایی آسیب زیادی به زن می رساند چرا كه آمپولهایی كه به آنها در عمل جراحی زیبایی به آنها تزریق می شود، حامل مواد شیمیایی هستند كه برای بدن بسیارمضر است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان