خبرگزاري فارس: استاندار تهران گفت: وضعيت حجاب در شهر تهران مناسب است البته هميشه در جامعه ناهنجاري‌هايي وجود دارد ولي بهترين اقدام اين است كه عفاف و حجاب از سوي مردم اجرا شود.

مرتضي تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص اجراي طرح عفاف و حجاب در شهر تهران اظهار داشت: براي اجراي طرح عفاف و حجاب مشكلي نداريم و وضعيت حجاب در شهر تهران مناسب است.در موضوع عفاف و حجاب بهترين اقدام بايد از سوي مردم انجام شود و مشاركت اجتماعي تنها مبناي اقدامات براي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.

وي افزود: هميشه در جامعه ناهنجاري‌هايي وجود دارد كه بايد براي آنها برنامه‌ داشت و در طرح عفاف و حجاب برنامه‌هاي فرهنگي و ارشادي ديده شده است.

تمدن با اشاره به اينكه اگر تشكل‌هاي ساماندهي شده‌اي براي اين موضوع وجود داشته باشند كه عمداً قداست عفاف و حجاب را زير سوال ببرند با آنها برخورد مي‌شود گفت: در عفاف و حجاب بهترين اقدام از سوي مردم صورت مي‌گيرد.

استانداري تهران يادآورشد: اگر تمام دستگاه‌هاي فرهنگي و ارشادي درست كار كنند مشكلي نخواهيم داشت.

وي اظهار داشت:‌ كانون‌هاي مساجد و تشكل‌هاي غير دولتي براي ارتقاء سطح عفاف و حجاب در جامعه بايد در صحنه حضور داشته باشند.

تمدن به طرح تحول اجتماعي اشاره كرد و گفت: در طرح تحول اجتماعي برنامه‌هاي مربوط به ارتقاء سطح عفاف و حجاب ديده شده و جزو اولويت‌هاي استانداري است.

استاندار تهران با بيان اينكه براي عفاف و حجاب نمي‌شود براي همه يك نسخه تجويز كرد بيان داشت: برخورد قهري بايد با افرادي شود كه با مديريت كاملاً از پيش تعيين شده مي‌خواهند جامعه و عواطف آن را مخدوش و به مقدسات مردم توهين كنند و كسي هم كه از روي بي‌اطلاعي كاري را انجام مي‌دهد بايد برخورد ديگري شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان