شهرزاد نیوز: طبق آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار از وضعیت بازار کار در ایران، از 24 میلیون شاغل در کشور، تنها 5 میلیون تن از آنان، یعنی 20 درصد آن را زنان تشکیل می دهند؛ و این در حالی است که سهم زنان در دانشگاه ها بالاتر است.

آمار رسمی همچنین نشان می دهد که بیش از نیمی از دختران و زنان 15 تا 24 ساله بیکار هستند.

به گفته قائم مقام معاون توسعه داخلی وزیر بازرگانی، از 2 میلیون و 700 هزار شاغل در واحدهای صنفی کشور تنها 14 درصد آن ها، یعنی 378 هزار نفر، را زنان تشکیل می دهند و از 3 میلیون و 500 هزار بیکار در کشور 1 میلیون و 200 هزار نفر زن هستند.

وی پیش بینی می کند که طی دهه آینده هجوم زنان به بازار کار 5/ 2 (دو و نیم برابر) خواهد شد که به ویژه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی جزو این قشر خواهند بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان