{{شهرزادنیوز}}: زنان عربستان سعودی برای گرفتن حق رانندگی، از طریق کارزاری در فیسبوک، قصد دارند روز 17 ماه مه خود فرمان اتومبیل هایشان را در دست بگیرند. منال الشریف، یکی از فعالان حقوق زنان و از سازمان دهندگان این کارزار اعتراضی با عنوان “در این روز خود رانندگی می کنم”، گفت: همین که زنان برای رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر مجبورند از مردان خانواده خواهش کنند که رانندگی اتومبیل را برعهده بگیرند، خود نشان دهنده شدت تحقیر زن در این کشور است. وی افزود که چنین اعتراضاتی در سال‌های نود (میلادی) با مداخله پلیس منجر به شکست شد، اما اکنون، در سال 2011 ما فیسبوک و تویتر و یوتیوب را داریم و از این ابزار به خوبی استفاده خواهیم کرد. منال الشریف که به گفته خود نگران دستگیری اش در این روز نیست، تأکید کرد که در سال‌های اخیر اینترنت و تلویزیون ماهواره ای، علیرغم مخالفت‌ها، سر انجام پذیرفته شد، موضوع رانندگی زنان نیز همین حالت را دارد.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان