{{شهرزادنیوز}}: زنان عربستان سعودی برای گرفتن حق رانندگی، از طریق کارزاری در فیسبوک، قصد دارند روز 17 ماه مه خود فرمان اتومبیل هایشان را در دست بگیرند. منال الشریف، یکی از فعالان حقوق زنان و از سازمان دهندگان این کارزار اعتراضی با عنوان “در این روز خود رانندگی می کنم”، گفت: همین که زنان برای رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر مجبورند از مردان خانواده خواهش کنند که رانندگی اتومبیل را برعهده بگیرند، خود نشان دهنده شدت تحقیر زن در این کشور است. وی افزود که چنین اعتراضاتی در سال‌های نود (میلادی) با مداخله پلیس منجر به شکست شد، اما اکنون، در سال 2011 ما فیسبوک و تویتر و یوتیوب را داریم و از این ابزار به خوبی استفاده خواهیم کرد. منال الشریف که به گفته خود نگران دستگیری اش در این روز نیست، تأکید کرد که در سال‌های اخیر اینترنت و تلویزیون ماهواره ای، علیرغم مخالفت‌ها، سر انجام پذیرفته شد، موضوع رانندگی زنان نیز همین حالت را دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان