{{آینده نیوز:}} یك روزنامه یهودی كه تصویر هیلاری كلینتون را از عكس منتسب به اتاق فرماندهی عملیات ترور بن لادن به دلیل ‘جاذبه جنسی’ حذف كرده بود، از وی عذرخواهی كرد.

به گزارش نسیم؛ مسئولان روزنامه یهودی “در زایتونگ” چاپ بروكلین به دلیل حذف تصویر هیلاری كلینتون از عكس جنجالی منتسب به اتاق فرماندهی عملیات علیه بن لادن از وی عذرخواهی كردند.

این روزنامه یهودی از چاپ هرگونه عكس زن در صفحات این روزنامه خودداری كرده و علت آن را جلوگیری از بوجود آمدن “وسوسه جنسی” در مخاطبان خود می دانند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان