شهرزاد نیوز:وزرای خارجه 48 کشورعضو شورای اروپا، در نشست هفته آینده خود در استانبول، قرار است کنوانسیون جدیدی را ، مبنی بر حمایت و حفاظت بیشتر زنان ترکیه در مقابل خشونت خانگی و قنل ناموسی، امضا کنند. ریاست نشست امسال شورای اروپا با ترکیه است. تنظیم کنوانسیون مزبور دو سال تمام طول کشیده است و فعالان حقوق مدنی امیدوارند که با تصویب آن، فشار بیشتری بر قوه قضائیه و دولتمردان ترکیه برای حمایت بیشتر از زنان وارد آید. طبق آمار منتشره از سوی “شورای سوسیالیستی زنان”، گروهی متشکل از فعالان حقوق مدنی، تنها طی ماه آوریل سال جاری میلادی 21 زن قربانی مرگ بر اثر خشونت، از شهر ازمیر تا سامسون، واقع در کنار دریای سیاه، شده اند. افزون بر آن، به گزارش سازمان غیر دولتی “بیانت”، زن بودگی، طی سال گذشته میلادی 217 زن توسط شوهران، برادران و پدران خود به قتل رسیده اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان