شهرزادنیوز:لارا لوگان، گزارشگر 39 ساله سی بی اس آمریکا، که اندکی پس از برکناری حسنی مبارک، در میدان تحریر قاهره دستگیر و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، در برنامه 60 دقیقه ای این شبکه چگونگی بازداشت و تجاوز به خود را تشریح کرد. وی و تیم همراهش روز 11 فوریه در حال گزارش از وضعیت انقلابی در قاهره بودند که ناگهان به محاصره حدود صد تن از مردان درآمدند. لورا در عرض 25 دقیقه مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی چند تن از این مردان قرار گرفت، تا آنکه گروهی از زنان مصری به همراه سربازان به کمک اش شتافته و او را آزاد کردند. وی پس از بازگشت به ایالات متحده مدتی در بیمارستان بود و از هفته گذشته به کار بازگشته و تصمیم گرفته که در مورد آنچه بر او گذشته است، سکوت نکند. لارا لوگان که در آفریقای جنوبی متولد شده است، انگیزه خود از این مصاحبه را، جرأت دادن به دیگر زنان قربانی تجاوز، از جمله زنان همکار خود عنوان کرد که گاه از ترس تأثیرات منفی احتمالی آن روی ارتقای شغلی شان، ناچار به سکوت می شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان