مهر: فرمانده انتظامي استان قم از تصويب الزامي شدن پوشش چادر براي دانشجويان دختر كليه دانشگاههاي اين استان خبر داد.

سرتيپ مهدي توكلي صبح يكشنبه در نشستي با حضور اعضاي گروه جهادي امر به معروف و نهي از منكر بشير، در پاسخ به اظهارات يكي از حاضران در جلسه كه از وضعيت پوشش دانشجويان دانشگاه هاي اين استان انتقاد كرده بود، دغدغه وي را به جا دانست و گفت: اين موضوع در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد پوشش چادر براي خانم ها در دانشگاه هاي قم الزامي شود.

وي خاطرنشان كرد: همچنين قرار شد امسال در دفترچه كنكور سراسري نيز الزامي بودن چادر براي دختران در دانشگاه هاي قم درج شود.

فرمانده انتظامي استان قم گفت: البته جلساتي با روساي دانشگاه ها و نمايندگان ولي فقيه در دانشگاه هاي استان برگزار و مسائل مورد نظر به آنها ابلاغ شد و اميدواريم وضعيت پوشش دانشجويان در دانشگاه هاي استان بهتر شود.

توكلي با ابراز خرسندي از تشكيل گروه هاي مردمي امر به معروف و نهي از منكر در استان قم به ويژه گروه جهادي امر به معرو ف و نهي از منكر بشير، اظهار داشت: چنانچه فرهنگ تذكر لساني در جامعه گسترش يابد، فضا براي عاملين منكر و حتي هنجارشكنان ناامن مي شود، بنابراين نيروي انتظامي حمايت از امران به معروف و ناهيان از منكر را وظيفه خود مي داند.

وي اضافه كرد: اعضاي گروه بشير به خاطر سبقه حوزوي بودنش، بيشتر از ما درگير بسط نظام هستند و نيازمندي هاي جامعه اسلامي را بيشتر از ما درك مي كنند، از اين رو نيروي انتظامي از فعاليت هاي اين گروه حمايت مي كند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان