فارس: بر اساس مصوبه صبح امروز مجلس مستمري زنان بي سرپرستي كه اقدام به ازدواج مي‌كنند، از اين پس قطع نمي‌شود.‌

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 90 كل كشور ضمن بررسي بند 24 اين لايحه آن را تصويب كردند.

بر اساس بند 24، صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند كه تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل و به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت كنند. البته هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه جويي از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت خواهند كرد.

بر اساس اين گزارش وكلاي ملت همچنين به پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين بند نيز رأي مثبت دادند كه بر اساس آن مستمري زنان بي‌سرپرست كه بار ديگر اقدام به ازدواج مي‌كنند، ديگر قطع نخواهد شد.

نيره اخوان نماينده مردم اصفهان كه پيشنهاد دهنده الحاق اين موضوع به بند 24 لايحه بودجه 90 بود طي سخناني در همين رابطه گفت: امروز وقتي زنان بي سرپرست پس از فوت همسرشان قصد ازدواج مجدد دارند، بين دو راهي قرار مي‌گيرند، آنها اگر ازدواج كنند، ديگر مستمري دريافت نخواهند و تنها در صورت مجرد ماندن مي‌توانند از مستمري استفاده كنند. لذا بايد به آنها كمك كنيم كه با ازدواج مستمري‌‌شان قطع نشود.

پيشنهاد نماينده اصفهان با 115 رأي موافق، 28 رأي موافق و 13 رأي ممتنع به تصويب وكلاي ملت رسيد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان