ایلنا: سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد، سال گذشته بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389، یک میلیون و 368 هزار و 441 و یک نوزاد در کشور به دنیا آمده‌اند، که از این تعداد 700 هزار و 70 نفر نفر دختر و 668 هزار و 371 نفر پسر هستند.

بر این اساس، در سال گذشته در هر ماه، 114 هزار و 37 نوزاد متولد شده اند که از این بین، 58 هزار و 340 نفر پسر و 55 هزار و 697 نفر دختر هستند.

با توجه به آمارهای به دست آمده در هر روز، سه هزار و 749 نوزاد در کشور متولد شده که یک هزار و 918 نفر پسر و یک هزار و 831 نفر دختر هستند.

در سال 89 در هر ساعت 156 نوزاد متولد شده است که 80 نفر مرد و 76 نفر زن هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان