{{رادیو فردا}}: فاطمه کروبی می‌گوید که او و همسرش، مهدی کروبی، در حبس خانگی‌شان، از حقوق رایج یک زندانی مانند هواخوری روزانه یا دسترسی به تلفن نیز برخوردار نیستند.

خانم کروبی که برای پیگیری امور درمانی خود اجازه یافته بود موقتا از بازداشت خانگی خارج شود، پیش از بازگشت به حبس، در مصاحبه با وبسایت سحام‌نیوز گفته است «واژه حصر» در باره وضعیتی که او و همسرش در آن به سر می‌برند درست نیست؛ زیرا مأموران امنیتی آپارتمان مسکونی آنان را نیز در اختیار دارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان