همشهری آنلاین: شايد تعجب کنيد که کليد يک ازدواج موفق به جز وفاداري يا رابطه گرم زناشويي، به شستن ظرف‌ها هم بستگي داشته باشد.

به گزارش هلث دي نيوز يک بررسي در آمريکا نشان مي‌‌دهد که زوج‌هاي آمريکايي کمک در انجام کارهاي خانگي را از پيش‌شرط‌هاي اصلي رابطه خوب زن وشوهر مي‌دانند. جالب اينکه هم مردان و هم زنان در اين مورد اتفاق نظر داشتند.

در اين نظرخواهي، ۶۲ درصد شرکت‌کنندگان کمک در انجام کارهاي خانگي را براي يک ازدواج موفق “بسيار مهم” ارزيابي کردند. در حاليکه نظرخواهي مشابهي که حدود بيست سال پيش در ۱۹۹۰ انجام شده بود، اين ميزان تنها ۱۵ درصد بود.

تنها مواردي که در اين نظرخواهي از نظر شرکت‌کنندگان در رتبه‌هاي بالاتري قرار مي‌گرفتند وفاداري (۹۳ درصد) و رابطه مناسب جنسي (۷۰ درصد) بود.

در رده‌هاي بعدي از لحاظ اهميت به ترتيب، وضع مالي، مسکن خوب، عقايد مذهبي مشابه، داشتن سليقه‌هاي مشابه، داشتن بچه و آخر از همه اشتراک در نظرات سياسي بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان