{{شهرزادنیوز:}} مصوبه کاهش ساعت کاری زنان با استقبال روبرو نشد، به همین دلیل آیین نامه دورکاری با اولویت زنان جایگزین مصوبه کاهش ساعت کاری می شود.

به گفته زهرا سجادی، معاون امور فرهنگی و آموزشی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کاهش ساعت کاری خیلی برای زنان مفید نبود، چون در این صورت باید هزینه هایی مثل ایاب و ذهاب را خودشان می پرداختند؛ در نتیجه مصوبه مزبوربه دلیل هزینه بر بودن مورد استقبال عمومی زنان قرار نگرفت. به همین علت، آیین نامه دورکاری، با اولویت زنان، جایگزین مصوبه کاهش ساعت کاری می شود.

وی افزود که مطابق برنامه ریزی وزارت کار و معاونت سرمایه گذاری رئیس جمهور و فراهم کردن زمینه اجرا، این آیین نامه با اولویت قرار دادن زنان دارای نوزاد و بیمار به دستگاه ها ابلاغ شده و از این پس زنان می توانند از قانون دورکاری در منزل استفاده کنند.

وی تصریح کرد که در رابطه با بحث دورکاری، با توجه به مسئولیت زنان در خانه و تربیت فرزندان، رئیس مرکز امور زنان و خانواده با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کرد تا زنان کارمند برای دورکاری در اولویت قرار گیرند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان