شهرزاد نیوز: مسئولین حراست دانشگاه هرمزگان برای مقابله با “بد حجابی” در این دانشگاه، افزون بر تذکر زبانی به دانشجویان ، کارت دانشجویی آنان را گرفته و پشت شیشه اتاقک حراست ورودی دانشگاه نصب می کنند، تا مایه عبرت دیگر دانشجویان شود و بدین ترتیب تمام مشخصات شخصی دختران دانشجو را در معرض تماشای عموم قرار می دهند.

به گزارش دانشجو نیوز، این اقدام حراست موجب نقض غرض شده و نه تنها نتیجه دلخواه بنیادگرایان را به بار نیاورده، بلکه موجب سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب نیز قرار گرفته است.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان