شهرزاد نیوز: “دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و برای حل این مسأله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ریشه کن شود.” سید احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با بیان این مطلب در جمع طلاب گفت که دولت برای جذب آرایی که در انتخابات 88 به کاندیداهای دیگر رای دادند، در مسأله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است و در این موضوع قیافه روشنفکری گرفته است.

وی افزود که مسأله حجاب در جامعه امروز ما تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده است و دولت هم در این زمینه کاری نمی کند و با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی دیگر نمی‌توان این موضوع را حل کرد.

روز جمعه تلویزیون سوئیس طی گزارشی سخنان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان البسه اسلامی در استانبول را پخش کرد که گفته بود برخی وزرای ایرانی به وی گفته اند نسل جوان دختران دیگر اهل چادر گذاشتن نیست و اگر شما نتوانید روسری های زیبا و باب میل آنان را تولید کنید، ما مبارزه با نفوذ غرب را در این عرصه خواهیم باخت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان