کیهان: گروهي از زنان عربستاني در اعتراض به نداشتن حق راي در انتخابات شهرداري ها در مقابل يك حوزه رأي گيري اين كشور تجمع كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه در ادامه اعتراض هاي مردمي به رژيم آل سعود و محروميت زنان از شركت در انتخابات، گروهي از زنان سعودي عصر روز شنبه در مقابل حوزه راي گيري انتخابات شهرداري ها در جده تجمع كردند.

زنان تجمع كننده در آستانه انتخابات شهر داري هاي عربستان، درحالي كه پارچه نوشته هايي در دست داشتند، اعتراض خود را نسبت به ممنوعيت حضور زنان در انتخابات اعلام كردند.

در اين تجمع كه در منطقه «حي الروضه» جده برگزار شد، شركت كنندگان بر اين موضوع تاكيد كردند كه زنان نيز به عنوان نيمي از افراد جامعه بايد حق راي داشته باشند.

اين در حالي است كه فعالان عربستاني از طريق سايت هاي اجتماعي در آستانه انتخابات شهرداري ها خواستار برگزاري تجمعات اعتراض آميز عليه حكومت سعودي شده بودند.

همچنين گزارش هاي دريافتي از تجمع گروهي از زنان در مقابل يك مركز راي گيري در «منطقه الشرقيه» حكايت مي كند، اما شاهدان عيني به خبرگزاري فرانسه گفتند، با دخالت پليس و نيروهاي امنيتي عربستان از اين تجمع جلوگيري و چند تن از معترضان بازداشت شدند.

انتخابات شهرداري هاي عربستان كه دومين انتخابات درتاريخ اين كشور به شمار مي رود قرار است بدون حضور و مشاركت زنان در روز ۲۲ سپتامبر (سي ويكم شهريورماه) در سراسر اين كشور عربي برگزاري شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان