به گزارش سرویس زنان جهان؛ در حالی طی چند سال اخیر اخبار زیادی با موضوع کودک آزاری در رسانه های جمعی کشور انتشار پیدا کرده است که روانپزشکان همواره درباره مشکلات این کودکان در آینده هشدار داده اند.

در همین زمینه فربد فدائی مدیر گروه روانپزشکی دانشکده علوم پزشکی و توانبخشی بهزیستی گفت: کودکانی که مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار می گیرند چه در همان دوران کودکی و چه در بزرگسالی دچار مشکلات عدیده می شوند.

ترک تحصیل، افسردگی، فراراز خانه، خودآزاری، اعتیاد، دوستی های نامناسب خیابانی و حتی خودکشی مشکلاتی است که به گفته روانپزشکان کودکان آزار دیده در نوجوانی و بزرگسالی با آن مواجه خواهند بود.

با ادامه این روند آزار کودکان که برخی از والدین از آن به عنوان تنبیه بدنی و برای اصلاح و تربیت کودک یاد می کنند، باید نگران نسل آینده جامعه شد.

همچنین با توجه به افزایش تیترهای کودک آزاری در رسانه ها بنظر می رسد مسئولین باید تمهیدی برای کاهش این معضل بیندیشند در غیر این صورت در نسل آینده کشور را جوانان و نوجوانانی در بر خواهد گرفت که مشکلاتی مانند اعتیاد، ترک تحصیل، افسردگی و … خواهند داشت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان