شهرزادنیوز: انواع “تبليغات غيراخلاقی،‌ جنسی و شنيع ” در داروخانه‌های سطح كشور دیده می‌شود که اگر وزارت بهداشت با آنها برخورد نکند، دفتر تبلیغات وزارت ارشاد از طريق مراجع قضايی و انتظامی اين تخلف را پيگيری خواهد کرد؛ امكان پلمب شدن اماكنی كه مرتكب اين شيوه تبليغات غيرقانونی شده‌اند، وجود دارد.

این خلاصه سخنان عليرضا كريمی‌، مديركل دفتر تبليغات و اطلاع‌ رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس است، که طی آن خاطر نشان کرده است که در این رابطه نامه ای از سوی دفتر تبليغات خطاب به وزارت بهداشت ارسال شده كه در آن از وزارتخانه مزبورخواستار جلوگيری از انجام چنين “شيوه‌های تبليغات غيراخلاقی‌، خلاف قانون و خلاف شرع در داروخانه‌های سطح كشور” شده است.

وی تهدید کرد که اگر وزارت بهداشت با اين رويه‌ داروخانه‌ها برخورد لازم و قانونی را نكند، دفتر تبليغات از طريق مراجع قضايی و انتظامی اين تخلف را پيگيری خواهد کرد.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان